گروه رسانه ای آریا
    اخبار
1
  • اتوماسيون گروه آريا راه اندازي شد.
    اتوماسيون گروه آريا راه اندازي شد.
    اتوماسيون گروه آريا که تمامي فعاليت هاي اداري و مالي گروه آريا از اين پس از طريق آن انجام مي پذيرد؛راه اندازي شد.
    پنجشنبه 22 خرداد 1393 - 11:07:47 PM
1