گروه رسانه ای آریا
    دانشگاه علمي کاربردي فرهنگ و هنر آريادانشگاه علمي کاربردي فرهنگ و هنر آريا با هدف آموزش نيروهاي متخصص در حوزه هاي خبرنگاري،روابط عمومي و بازاريابي در مسيرنهايي ثبت و تاسيس قرار دارد.
پروسه انجام شده کنوني عبارت است از:
1. درخواست مجوز از وزارت علوم و فناوري
2. کسب تاييديه وزارت علوم
3. ارسال تاييديه به دانشگاه جامع علمي کاربردي و کسب تاييد دانشگاه جامع علمي کاربردي
4. ارسال نامه به موسسه فرهنگ و هنر زير مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
5. دريافت فرم ها و مدارک لازم؛تکميل و عودت به موسسه جهت صدور مجوز
6. انجام تحقيقات اوليه و نياز سنجي
7. تهيه امکانات و مکان لازم براي تاسيس دانشگاه