گروه رسانه ای آریا
    دفتر مجازي آريا قانون
آريا قانون دفترمجازي حقوقي است که در راستاي افزايش دانش حقوقي شهروندان ايراني طراحي شده و از سال 1387 بصورت فعال به درج متون قوانين و نيز پرسش ها و پاسخ هاي کوتاه حقوقي مي پردازد. آريا قانون عضوي از گروه رسانه اي آريا مي باشد که تحت مديريت ;موسسه ايده باران رنگ; از اعضاي گروه آريا عمل مي کند.
براي رفتن به آدرس اينترنتي دفتر مجازي آريا کليک کنيد.