گروه رسانه ای آریا
    پايگاه خبري تحليلي بازار آريا
داده هاي بنيادين پيرامون پايگاه خبري- تحليلي

نام کنوني پايگاه: بازار آريا
نام پيشين پايگاه: آريا بازار
حوزه فعاليت: سراسري
دامنه اصلي: BazareArya.ir
دامنه فرعي: aryabazar.com
موضوع فعاليت: اخبار اقتصادي
تاريخ تاسيس و شروع فعاليت: فروردين 1392
تاريخ کسب مجوز هيات عالي نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد: بهمن 1396
صاحب امتياز و مدير مسئول: دکتر امير محبيان
تصوير پروانه انتشار: