گروه رسانه ای آریا
    پايگاه خبري تحليلي آريا بانو
داده هاي بنيادين پيرامون پايگاه خبري- تحليلي
 
نام کنوني پايگاه: آريا بانو
نام پيشين پايگاه: بانو نيوز
حوزه فعاليت: سراسري
دامنه اصلي:AryaBanoo.ir
دامنه فرعي: banounews.ir
موضوع فعاليت:اخبار و تحليل هاي مرتبط با حوزه زنان و خانواده
تاريخ تاسيس و شروع فعاليت: فروردين 1392
تاريخ کسب مجوز هيات عالي نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد:14/12/96
صاحب امتياز و مدير مسئول: دکتر امير محبيان
تصوير پروانه انتشار: