گروه رسانه ای آریا
    تيم مطبوعاتي آريا(آريا پرس)

 

 
 
 
تيم مطبوعاتي آريا (آريا پرس) متشکل از خبره ترين و با تجربه ترين نويسندگان؛خبرنگاران؛گزارشگران ومترجمان مطبوعاتي بعلاوه تيم قدرتمند فني کاملا حرفه اي که قادر است هر پروژه مطبوعاتي را در هر سطحي و با هر حجمي از نقطه صفر تا نشر بر عهده گيرد.
اين تيم در تعامل مستقيم با روابط عمومي سازمان ها قرار داشته و تاکنون با بر عهده گرفتن پروژه هاي مختلف منجمله نشريات موسساتي چون سازمان ثبت احوال، سازمان استاندارد ومعاونت امور زنان رياست جمهوري و نيز نشر ماهنامه ها و هفته نامه هايي چون جام هفته؛نسيم البرز و فاطر سابقه مثبتي را از خود بجاي گذاشته است.