گروه رسانه ای آریا
    خبرگزاري آريا

 
خبرگزارى آريا به عنوان عضوي مهم و محوري از "گروه رسانه اي آريا" در سالروز ميلاد حضرت زهرا (س) به تاريخ پانزدهم مردادماه سال يکهزار و سيصد و هشتاد و چهار به طور آزمايشي فعاليت خود را در عرصه رسانه اى کشور آغاز کرد؛ خبرگزاري آريا سپس در تاريخ 14/8/85 رسما مجوز فعاليت را از هيات نظارت بر خبرگزاري هاي غير دولتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دريافت نمود و در تاريخ 1/7/86 فاز دوم فعاليت با بارگذاري سايت جديد آغاز شد.
در حال حاضر خبرگزاري با يک جهش نرم افزاري در حال اجرا کردن فاز سوم فعاليت و جهش و تکامل کيفي است.